Secció Jurídica

 

image3• SEPARACIONS, DIVORCIS, CONVENIS REGULADORS I ALTRES PROCEDIMENTS DE FAMÍLIA

• RECLAMACIONS DE QUANTITAT, PROCEDIMENTS MONITORIS I CANVIARIS

• ACTUACIONS PER RESPONSABILITAT CIVIL (ACCIDENTS DE TRÀNSIT, ETC.)

• ACTUACIONS PENALS (DENÚNCIES I QUERELLES)

• CONCILIACIONS LABORALS

• PROCEDIMENTS JUDICIALS EN MATÈRIA DE LLOGUERS

• ESTUDI, ASSESSORAMENT I REDACCIÓ DE TOTA MENA DE CONTRACTES

3