Administració de Finques

image4Amb una llarga trajectòria dins de l’Administració de Finques, estem en disposició d’oferir-li els següents serveis:

• GESTIÓ I COBRAMENT DE LLOGUERS AMB LIQUIDACIÓ MENSUAL AL PROPIETARI

• ACTUALITZACIÓ DE LLOGUERS

• ESTUDI I CONFECCIÓ DE CONTRACTES D’ARRENDAMENT

• GESTIÓ D’IMPAGATS

• ASSESSORAMENT SOBRE LA LLEI D’ARRENDAMENTS URBANS

• LLOGUER DE VIVENDES I LOCALS COMERCIALS

• DIPÒSIT I CANCEL·LACIÓ DE FIANÇES DAVANT DE L’INSTITUT CATALÀ DEL SÓL

• GESTIÓ COMPTABLE I FISCAL DELS VOSTRES LLOGUERS