Gestoria Admtva.

image2 FISCAL: • ALTES D’EMPRESA
• DECLARACIONS DE RENDA I PATRIMONI
• CONTROL TRIMESTRAL IMPOSTOS IRPF/I.V.A.
• IMPOST DE SOCIETATS
• HERÈNCIES, SUCCESSIONS I DONACIONS
• APLAÇAMENT D’IMPOSTOS
• ASSISTÈNCIA I REPRESENTACIÓ DAVANT DE LA INSPECCIÓ D’HISENDA
image6COMPTABILITAT: • GESTIÓ DE LA COMPTABILITAT OFICIAL
• CONFECCIÓ DELS LLIBRES COMPTABLES
• CONFECCIÓ DELS BALANÇOS
• LEGALITZACIÓ DELS LLIBRES COMPTABLES
• CONFECCIÓ DELS COMPTES ANUALS I PRESENTACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL
• ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA ANUAL DE SOCIETATS
• CONFECCIÓ DE L’IMPOST DE SOCIETATS
LOGO COLEGIO GESTORESASSESSORIA D’EMPRESES: • ALTES I BAIXES D’EMPRESES
• CONFECCIÓ I LIQUIDACIÓ D’IMPOSTOS
• CONFECCIÓ I PRESENTACIÓ DE RESUMS ANUALS
• NÒMINES I PRESTACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL
• COMPTABILITAT OFICIAL
• CONFECCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST DE SOCIETATS, COMPTES ANUALS
• ALTES, BAIXES I MODIFICACIONS D’ I.A.E.
untitledASSEGURANCES: • ASSEGURANCES D’AUTOMÒBILS (A TERCERS, TOT RISC, AMB FRANQUÍCIA, ETC.)
• ASSEGURANCES DE VIVENDES, COMUNITATS DE PROPIETARIS, ETC.
• ASSEGURANCES DE VIDA
• PLANS DE JUBILACIÓ I DE PENSIÓ
• RESPONSABILITAT CIVIL
• MULTIRISC DE COMERÇOS
• ASSEGURANCES D’ACCIDENTS
• ASSEGURANCES D’ASSISTÈNCIA I HOSPITALITZACIÓ