Avis Legal

Llei de protecció de dades.

Segons la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els informem que les dades que ens faciliti mitjançant aquest lloc web passaran a formar part d’un fitxer propietat de TEO I CARLES REAL S.L.P., societat de nacionalitat espanyola amb Targeta d’Identitat Fiscal B-64623432 i domicili social a Sabadell, carrer De la República, núm. 8-2on-2ª (CP 08202), amb la única finalitat de poder-li oferir els nostres serveis i informar-li de les novetats que es vagin produint. La seva petició efectuada per via telemàtica implica el seu consentiment per a això.

No obstant, vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i/o cancel·lació contactant amb el responsable del fitxer a la següent adreça de correu electrònic: teoicarles@teoicarles.com.

___________________________________________________________

Ley de protección de datos.

Según la Ley orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, les informamos que los datos que nos facilite mediante este sitio web pasarán a formar parte de un fichero propiedad de TEO I CARLES REAL S.L.P., sociedad de nacionalidad española con Tarjeta de Identidad Fiscal B-64623432 y domicilio social en Sabadell, calle De la Republica, nº. 8-2º-2ª (C.P. 08202), con la única finalidad de poderle ofrecer nuestros servicios e informarle de las novedades que se vayan produciendo. Su petición telemáticamente efectuada implica su consentimiento para ello.

No obstante usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y/o cancelación contactando con el responsable del fichero a la siguiente dirección de correo electrónico: teoicarles@teoicarles.com.